Produktion & Tjänster

Propoint erbjuder en av marknadens starkaste resurser för effektiva helhetslösningar inom elektronikproduktion. I högeffektiva lokaler utrustade med produktionskapacitet i framkant och kunniga, erfarna medarbetare kan vi axla dina utmaningar.

TEKNIK L4

Designsupport

Propoint erbjuder egen elektronik- och 3D mekanik CAD. Vi kan supporta med elektronikkonstruktion, förändringar av mönsterkortslayout samt CAD av mekanik till verktyg och fixturer.

Industrialisering/NPI – New Product Introduction

Grundarbetet inför produktion kan du med förtroende överlämna till våra experter på industrialisering. Vi genomför DFM-analys (Design for Manufacturability) och har alla resurser och kompetenser för att säkra optimal effektivitet under hela processen fram till levererad enhet. Vi arbetar med NPI-metodik (New Product Introduction).
Vi har egna experter på industrialisering och NPI (New Product Introduction). Vi genomför DFM-analyser (Design for Manufacturing) både på PCB och PCBA och har alla resurser och kompetenser för att säkra optimal effektivitet under hela processen fram till levererad enhet.

Prototypframtagning

Då prototyper oftast är tidskritiska erbjuder vi kunden ett effektivt projektgenomförande. Vi kan hantera tillverkning av alla nödvändiga komponenter för ett tids- och kostnadseffektivt genomförande av mycket små serier, 5-10 st, av kretskort under seriemässiga förhållande. Syftet är att säkerställa både konstruktion, funktion och producebarhet inför kommande serieproduktion. Varje prototypkörning återkopplas till kunden med en återmatningsrapport från oss där feedback lämnas på allt från underlag, mönsterkortslayout, komponentval, lödbarhet, lämpliga emballage mm.

 • Små prototypserier
 • Förserietillverkning (nollserier)

Processäkring

I samband med förserietillverkning säkerställer vi att våra processer är intrimmade mot aktuell produkt. Vi ritar upp produktionspaneler i egen CAD-miljö för att ha hundraprocentig kontroll på att dessa fungerar optimalt i våra flöden. Vi optimerar och dokumenterar lödprofiler så att PCB och komponenter omsmälts på ett skonsamt sätt.

Industrialisering

Tillverkning som är tätt knuten till produktutveckling, produktionsanpassning och utveckling gör att totalkostnaden för slutprodukten blir lägre.

Framtagning av fixturer för produktion och test

Vi  tar fram de fixturer, verktyg och specialtillverkad testutrustning som behövs för att ta fram enstaka prototyper såväl som mindre prototypserier.

FMEA, kontrollplan, flödesschema

Genom mångårig erfarenhet som leverantör till kunder inom Fordon, Telekom och Medicin är vi vana vid förebyggande kvalitetsarbete i form av P-FMEA, kontrollplan samt flödesschema. Vi arbetar med att hitta felen innan felen hittar oss.

Materialdeklaration

Av krävande kunder lär vi oss mycket. Därför har vi en omfattande erfarenhet av och kunskap kring att materialdeklarera produkter för våra kunders räkning. Alltifrån RoHS II-klarering och materialdeklarationer ner på molekylnivå till att rapportera rakt in i fordonsbranschens egna system för materialdeklaration IMDS.

Dokumentation

En viktig del av vår vardag består i att tolka våra kunders krav korrekt. Merparten av dessa krav utgörs av teknisk dokumentation som vi tar emot och hanterar i ett eget ändringsordersystem. Med hjälp av CAD-program både för mekanik och elektronik kan vi öppna och granska alla vanligt förekommande filformat. Vi bistår med framtagning av kompletterande produktionsunderlag såsom monteringsinstruktioner.

Inköp/Sourcing

Vår inköps- och logistikfunktion kan erbjuda kunskap och avlastning med ökad effektivitet som resultat. Redan i början av ett nytt projekt är vår inköpsavdelning  involverad i arbetet med val av leverantörer, leveranstider för att skapa bästa förutsättningen för rätt kvalitet och kostnadseffektivitet. För att uppfylla alla krav på leveransprecision och kvalitet är våra underleverantörer kvalitetssäkrade inom alla våra system.

 • Komponentkunskap/Komponentval
 • Leverantörsval/Leverantörsplan
 • Komponentanskaffning

Med vår stora erfarenhet av totalt inköpsansvar och sourcing kan du med trygghet lägga jobbet på Propoints inköpare.

Komplett produktion

Genom Lean Production konceptet förbättras ständigt vår flexibla tillverkningsprocess, som hanterar många typer av produkter. Detta innebär allt från snabba prototyper till volymproduktion.

 • Från snabba prototyper till serieproduktion
 • Två ytmonteringslinor Siemens Siplace
 • Automatisk optisk avsyning (AOI)
 • Komplett hålmontering och Box build
 • Renrum
 • Tvätt och automatiserad eller manuell lackning
 • Funktionstest
 • Service och eftermarknad

Propoints kundansvariga team arbetar nära dig och upprättar kontraktsgenomgångar och kvalitetssäkringar. Totalansvaret i projekten vilar på Kundansvarig som också säkerställer att du alltid får snabb och löpande information under projektets förlopp. Uppföljning och förbättring är ledord för våra kundansvariga.
Vi har erfarenhet från komplex produktion med tuffa krav inom Fordon, Marin, Medicin, IT/Kommunikation, Industri och Försvar.

Ytmontering

Våra ytmonteringslinor är uppbyggda för att ge största möjliga flexibilitet och vi hanterar allt från snabba prototyper till volymproduktion. Ständigt utvecklande av arbetssätten och optimerade materialflöden kring maskinerna enligt vårt Lean arbetsätt ger ett maximalt utnyttjande av kapaciteten och att prototyper kan köras kostnadseffektivt under seriemässiga betingelser för att nå bästa resultat.

Hålmontering/Box build

Manuell hålmontering, eftermontering utförs av personal med stor erfarenhet och löpande intern utbildning på Propoint. All montering sker under noggrann processkontroll och strikt efter upprättade monterings- och processinstruktioner.
Vi kan producera och montera kompletta moduler och system i separat uppbyggda produktionsmiljöer. Vårt Box Build erbjudande kan omfatta tester, leveranser hela vägen till slutkund och ett komplett service och eftermarknadsåtagande.

 • Box Build
 • Kablagetillverkning i större serier
 • Tillverkare av mekaniska detaljer
 • Design och formgivning av mekanik

Lackning

Vi kan erbjuda avancerad robotlackning eller manuell lackning med fler olika typer av lack.

Funktionstest

Funktionsprovning, tester och programmering sker vid vår testavdelning. Vi kan medverka vid framtagning av testupplägg, t.ex. skapa testprogram och tillverka specialanpassade testfixturer. Vi har möjlighet att märka, dokumentera och protokollföra testparametrar enligt era instruktioner. Åldrandetester och förstörande tester utförs med temperatur- och fuktcykler i vår klimatkammare.

Kvalitetskontroll

Vi strävar efter att göra rätt från början och för att skapa underlag för detta behöver vi kontrollera vårt utfall. Vi mäter sedan flera år yielden i samtliga produktionsprocesser, och använder erhållen data som underlag för förbättringsåtgärder.
Utifrån resultat från förebyggande kvalitetsarbete i form av P-FMEA kan vi fastställa lämpliga kontrollmetoder för specifika produkter.

Logistik/Lagerhållning

Här kan du få svar direkt på vilka komponenter vi har i lager för att kunna utnyttja skalfördelar i dina val av komponenter vid tex nykonstruktion. Genom en god prognoshantering kan vi leverera dina produkter i avrop och utarbeta logistiklösningar som lever upp till era behov. Vårt lager levererar direkt över hela världen.
På uppdrag kan vi även lagerhålla och hantera ett komplett reservdelslager.

Inköps- och logistik tjänster i sammanfattning

 • Snabba prototypinköp
 • Leverantörsoptimering
 • LTB, Last Time Buy bevakning
 • Lagerhantering av material och reserv delar för kunds räkning

Eftermarknad

Vi erbjuder våra kunder komplett eftermarknadshantering med service, reparation och uppgraderingar av produkter ute i drift. Vår serviceavdelning ansvarar för kontroll, åtgärd och retur av produkter vi kan även sköta alla direktleveranser till kund och/eller slutkund, för att minimera er hantering av service och reparation.

Helhetslösningar

Vi erbjuder kompletta åtaganden där vi tar fullt ansvar för allt från produktanpassningar och prototyp- förserietillverkning till industrialisering hela vägen fram till leverans och eftermarknadsuppdrag.
Detta ger den snabbaste och mest kostnadseffektiva vägen till färdig produkt. Kombinationen utveckling och tillverkning säkerställer bästa effektivitet, pris och producerbarhet vid följande serietillverkning.
Våra kundansvariga team arbetar i direkt samarbete med vår inköps- och prototypavdelning vilket ger den mest optimala lösningen i tid och kostnad.
Vill ni att vi tar ett helhetsåtagande kan vi erbjuda uppgraderings- och servicetjänster under hela produktlivscykeln. Utifrån avtalat pris och tjänsteinnehåll kan vi ansvara för mottagning, kontroll, åtgärd och retur av produkt direkt till er eller er kund för att minimera hanteringen runt service och reparation.

 

 

Läs mer om:

HELHETSLÖSNINGAR     FLEXIBILITET     KVALITET