Helhetslösningar

Från idé till eftermarknad och kanske längre än så. Helhetslösningar inom elektronikproduktion.

Ju större ansvar vi får desto bättre kan vi arbeta med vår uppdragsgivares verkliga fokus på effektivitet och lönsamhet inom elektronikproduktion. Vi kan vara med från de första viktiga stegen från idé till framtagning av prototyp och hela vägen till ett heltäckande åtagande för service och eftermarknad. Helhetslösningar helt enkelt.
Vårt fokus är alltid att hitta bästa och effektivaste lösning för varje kunds behov.

TEKNIK L 3

God ekonomi handlar om smart resursanvändning

Tillverkning tätt knuten till utveckling och produktionsanpassning sänker totalkostnaden på det som produceras. Det är även en investering för framtiden då det fördjupar samarbetet genom ständigt och ömsesidigt växande kunskap och förståelse.
Vi kan åta oss allt från produktanpassningar, prototyp- och för serietillverkning till industrialisering och produktion hela vägen till service och eftermarknadsansvar. Alltid med syftet att öka effektivitet och bidra till vår uppdragsgivares lönsamhet.

Samarbete över alla gränser

Centralt för processen New Product Implementation (NPI) är vikten av ett strukturerat samarbete över gränserna i ett projekts alla faser, från start till mål. Våra kunddedikerade team är erfarna och skickliga på att tillämpa arbetssättet. Att balansera struktur i form av tydliga processer och system med kraften i mänskligt initiativ och engagemang är grunden i vårt arbetssätt. I ett längre perspektiv är långa och goda relationer med våra uppdragsgivare alltid ett mål. Och då krävs ett planerat, aktivt och lyhört samarbete.

Delar av helheten

Att ta ett helhetsansvar behöver nödvändigtvis inte vara produktion från prototyp till färdig komponent, vi kan även ta ansvaret för delar av vår uppdragsgivares behov.
Vi är vana vid att hantera ett totalt inköpsansvar där alla våra underleverantörer är kvalitetssäkrade och uppfyller våra krav på kvalitet och leveransprecision.
Vi erbjuder logistiksupport i form av artiklar i eget lager, kopplat till leveranslösningar särskilt utarbetade för olika kunders behov.

Eftermarknad och service är avgörande för slutkundens upplevelse av kvalitet och värde. Därför erbjuder vi ett komplett utbud av tjänster som reparationer, service och uppgraderingar på produkter i drift. Vi kan även hålla i reservdelslager och sköta alla direktleveranser till kund/slutkund. Oavsett om det gäller att leverera en helhetslösning eller en delar av den, så tar vi alltid vårt fulla ansvar.

FLEXIBILITET     KVALITET     PRODUKTION & TJÄNSTER