Kvalitet när det gäller kretskort och elektronikproduktion

Kvalitet bedöms alltid ur betraktarens ögon

Produkt- och leveranskvalité är bara en del av vårt genomgripande kvalitetstänkande. Att skapa största möjliga värde för vår kund är syftet med arbetet och då blir utmaningarna många. Din framgång och din slutkunds upplevelse är det yttersta beviset på kvalitet. Krav och förväntningar ska motsvaras och helst överträffas i alla delar av samarbetet: i affärsrelationen, i det dagliga samarbetet och i minsta komponent vi producerar.

TEKNIK L 1

Kvalitetsäkring och certifieringar

Den trygga grunden i vårt kvalitetssystem är väl genomarbetade och noggranna processbeskrivningar som säkerställer att vi kan leverera i rätt tid till överenskommet pris. Ständig förbättring är ett ansvar för alla medarbetare på Propoint och genom genom vårt rapportsystem uppdateras och kommuniceras kvalitetsläget kontinuerlig och eventuella åtgärder kan vidtas snabbt och effektivt. Propoint är certifierade certifierade enligt ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 och ISO 13485-2016

Kvalitets- och Miljöpolicy

Propoint erbjuder effektiva helhetslösningar inom elektronikproduktion i form av produktionsresurser, prototyptillverkning och serieproduktion. I en helhetslösning ansvarar vi för inköp, logistik, projektledning, provning, service, leverans och uppföljning.

Vi eftersträvar att varje affärssamarbete skall kännetecknas av:

 • Kundanpassade upplägg
 • Felfria leveranser
 • Hög leveransprecision
 • Snabb service
 • Minsta möjliga miljöpåverkan
 • Hög resursutnyttjandegrad

Detta uppnår vi genom

 • Gedigen kunskap och flexibilitet
 • Ändamålsenlig infrastruktur
 • Automatisering av manuella processer
 • Ständig utveckling av leverantörssamarbeten
 • Kundfokuserade och engagerade medarbetare
 • Målinriktat arbete med ständiga förbättringar av våra arbetssätt samt vår miljöpåverkan
 • Att följa gällande lagstiftning, myndighetskrav och andra bindande krav

Kvalitetspolicy enligt DOK​​ ID: W129​ version 4 uppdaterad 2019-10-09.

Ladda gärna ner vår Kvalitetsmanual.

Lean – ständig förbättring.

Att allt som inte tillför värde för slutkunden skall elimineras är en av grundprinciperna för Lean. Att ständigt bli bättre och effektivare är vårt sätt att arbeta sedan starten 1986. Så i september 2013 startades ett 18-månaders projekt för att implementera Lean i hela verksamheten och ta steget fullt ut med målet är att bli först inom vår bransch. Och målet ligger väl inom räckhåll.
Propoints namn för detta är 0Ω (Noll resistans, inget motstånd, fritt flöde)

Vårt Miljöarbete

Vi arbetar med en långsiktig strategi för att förebygga onödig miljöpåverkan. I alla våra processer finns en plan för att minska vår miljöpåverkan. Detta innebär t ex att avfall sorteras och omhändertas för återvinning eller destruktion. Att insatsmaterial väljs utifrån de mest miljövänliga alternativen. I grunden ligger kravet att Propoint ska följa gällande lagar och förordningar i miljölagstiftningen. Vår Miljöpolicy sätter sikte längre än så.
Vår verksamhet skall orsaka minsta möjliga miljöpåverkan och sträva mot bättre resursutnyttjande med större miljöhänsyn. Verksamheten skall drivas aktivt och i samverkan med de anställda.

HELHETSLÖSNINGAR     FLEXIBILITET     PRODUKTION & TJÄNSTER