Flexibilitet

Att lyssna – inte höra!

Flexibilitet och anpassningsförmåga börjar i viljan och förmågan att förstå vår kunds affär. Genom att verkligen lyssna och sätta oss in i våra kunders verklighet kan vi leverera kreativt, effektivt och med optimal produktionskvalitet.

TEKNIK L 2

På Propoint har vi möjlighet att kombinera kraften och tryggheten i en produktionskapacitet med en kvalitet som motsvarar ett mycket större företag men med närheten och det personliga engagemanget hos det mindre bolaget. Resultatet kallar vi ”inbyggd intelligens i alla led” där struktur och system samordnas med förståelse för vår uppdragsgivares förutsättningar och mål. Vi erbjuder alltid den effektivaste lösningen för varje behov. Dessutom blir varje produktion en investering i kommande uppdrag då vår förståelse och kunskap om vår uppdragsgivare ökar och vi kan agera proaktivt med förbättringar, utvecklingsidéer och ökad effektivitet.

Snabba omställningar och Lean

Att arbeta i en konkurrensutsatt marknad är en ständig utmaning att göra saker bättre. En del av svaret på den utmaningen är vårt fokus på Lean, arbetssättet som idag omfattar hela vår verksamhet. En annan del är flexibiliteten i vår produktionsprocess som klarar snabba omställningar och många olika typer av förlopp samtidigt. Vi utmanar hela tiden alla aspekter av det vi gör för att bli bättre och förbättra förutsättningarna för våra uppdragsgivares konkurrenskraft.

Att göra det som krävs

Våra resurser räcker långt men om behoven finns är vi en obunden aktör som har och kan söka nya samarbeten för vår kunds bästa. Vi har tex nära samarbete med internationella partners i länder med lägre kostnadsnivåer, vilket vid speciella förhållanden kan ge en annan kostnadsbild men med bibehållen kvalitetssäkring via oss.
 Att söka nya flexibla lösningar underlättas av vår erfarenhet av uppdragsgivare i många olika branscher, alla med varierande problemställningar och förutsättningar. Med en bred erfarenhetsbank vänds problem ofta till möjligheter.

 

HELHETSLÖSNINGAR     KVALITET     PRODUKTION & TJÄNSTER