Om oss

Ditt behov av kostnadseffektiv elektronikproduktion är en av anledningarna till att vi finns. Vår insikt, som kanske inte är så märkvärdig, är att det finns många som kan erbjuda det, därför måste vi vårda och utveckla det som gör skillnad. Vad vi gör är naturligtvis basen men det som verkligen gör skillnad är hur vi gör det. Vi vet att det vi gör för våra kunder inte bara påverkar funktion och lönsamhet utan också något av det viktigaste – vår kunds varumärke. Upplevelsen hos vår kunds slutkund är avgörande för att vi skall kunna säga att vi tillsammans har gjort ett bra jobb. Bara med det i ryggen kan vi utvecklas och möta framtidens utmaningar.

40309_product_40428_picture_large

Företaget

Propoint startade 1986 och ägs i dag av Pether Nordström och Claes Thulin. Pether är VD och Claes är vice VD och båda verkar operativt dagligen i verksamheten nära både kunder och medarbetare.
Sedan 2009 finns företaget i egen modern fabrik för elektronikproduktion med prototypverkstad i Kungsbacka, 20 minuter söder om Göteborg.
Propoint har 74 anställda, omsätter ca 170 miljoner och vi växer.

Kvalitetsäkring och certifieringar

Den trygga grunden i vårt kvalitetssystem är väl genomarbetade och noggranna processbeskrivningar som säkerställer att vi kan leverera i rätt tid till överenskommet pris. Ständig förbättring är ett ansvar för alla medarbetare på Propoint och genom genom vårt rapportsystem uppdateras och kommuniceras kvalitetsläget kontinuerlig och eventuella åtgärder kan vidtas snabbt och effektivt. Propoint är certifierade certifierade enligt ISO 9001-2015 , ISO 13485-2016 och ISO 14001-2015. Ladda gärna ner vår Kvalitetsmanual.

Lean – ständig förbättring av vår elektronikproduktion

Att allt som inte tillför värde för slutkunden skall elimineras är en av grundprinciperna för Lean. Att ständigt bli bättre och effektivare är vårt sätt att arbeta sedan starten 1986. I september 2013 startades ett 18-månaders projekt för att implementera Lean i hela verksamheten och ta steget fullt ut med målet är att bli först inom vår bransch. Och målet ligger väl inom räckhåll.
Propoints namn för detta är 0Ω (Noll resistans, inget motstånd, fritt flöde)

Miljö

Propoint arbetar för att förebygga onödig miljöpåverkan. Detta innebär t ex att avfall sorteras och omhändertas för återvinning eller destruktion, att insatsmaterial välj utifrån de mest miljövänliga alternativen. Propoint ska följa gällande lagar och förordningar i miljölagstiftningen.
Propoints miljöpolicy säger att verksamheten skall orsaka minsta möjliga miljöpåverkan och sträva mot bättre resursutnyttjande med större miljöhänsyn. Verksamheten skall drivas aktivt och i samverkan med de anställda.

shutterstock_110700254

Hållbarhet och CSR

Propoint ska vara en ansvarsfull arbetsgivare som bidrar till och stärker den omvärld vi verkar i. Verksamheten ska hanteras med respekt och hänsynstagande till mänskliga rättigheter, människors säkerhet samt till miljön. Det är såväl anställdas som ledningens ansvar att visa denna respekt och att ta denna hänsyn. Våra gemensamma värderingar och policys ska leda, påverka och styra våra aktiviteter och beslut för en hållbar utveckling av vår omvärld.

 Uppförandepolicy (Code of Conduct)

Conflict Minerals Policy

Propoints värderingar: Respekt, Utvecklande och Glädje

Detta är värderingar som genomsyrar vårt arbete på Propoint men gäller inte bara internt, utan också i högsta grad i kontakten med uppdragsgivare, leverantörer, konkurrenter och andra intressegrupper.

Respekt

Genom engagerade och konstruktiva samtal anstränger vi oss för att förstå och ta del av varandras synpunkter i en vänlig och positiv anda.
Medverka till efterfrågad kvalitet genom att följa gjorda överenskommelser/standard, samt informera berörda vid avvikelse.
Visa ansvar genom att behandla andra som du vill bli behandlad själv samt ha förståelse för andras arbetssituation.

Utvecklande

Utveckling av anställda, företaget och samarbetspartners genom att utmana sig själva och varandra samt arbetsmetoder genom lärande, utbildning och omvärldsbevakning.
Att utifrån en trygg och stabil grund omvandla avvikelser till ständiga förbättringar i syfte att uppnå hållbar tillväxt.
Skapa insikt för att berörda skall kunna vara delaktiga i förändringar vilket skapar laganda och drivkraft.

Glädje

Genom att alla tar sitt ansvar, visar engagemang och bidrar med en positiv attityd och tolkning.
Med gemensamma aktiviteter och relationsbyggande skapar vi framåtanda och arbetsglädje.

Vårt varumärkeslöfte

Att ständigt bli bättre ligger i vår själ och vårt ursprung. Det gör vi genom att förena tillförlitlighet med flexibilitet, struktur med förmåga att se nya möjligheter till utveckling.
Oavsett om det är produktion av enstaka komponenter eller omfattande helhetslösningar bidrar vi till våra kunders framgång genom ett öppet samarbete med respekt för människa och uppgift.
Vi förenar känsla och kunnande.

propointlogo