Certifikat

Kvalitetsstyrd effektivitet

Propoints kvalitetsarbete omfattar hela verksamheten och är varje medarbetares ansvar. Grunden i vårt kvalitetssystem är våra processbeskrivningar som säkerställer att vi kan leverera rätt produkt i rätt tid till överenskommet pris. Vårt kontinuerliga kvalitetsfokus syftar även till att öka vår flexibiltiet och förändringsförmåga vid omställningar och förändrade förutsättningar. Vi har ISO certifikaten 9001, 13485 och 14001.

Vi är certifierade enligt följande kvalitetsledningssystem:


ISO Certifikat 9001-2015

ISO Certifikat 13485-2016

ISO Certifikat 14001-2015

Ladda ner GMP certifikat i PDF format

GMP – Korea

Propoints Kvalitetsmanual i PDF format