Nyheter

Ny artikel på Linkedin!

Lönsam, effektiv och hållbar elektronikproduktion i Sverige

Propoints ledning har haft som mål att behålla produktionen i Sverige för att kunna erbjuda hög kvalitet och flexibilitet med kort ledtid till krävande kunder. Men räcker det att fabriken ligger i Sverige för att verksamheten skall vara hållbar och effektiv?

Redan 2013 tog Propoints ledning ett strategiskt beslut att satsa stort på en full implementation av LEAN i hela organisationen. Vi hade tidigare arbetat med LEAN-inspirerade metoder som till exempel ställtidsreducering (SMED) och 5S, men nu handlade det om att ställa om sättet att tänka i hela verksamheten, både inom administration och produktion. Syftet med detta grepp var att stärka vår konkurrenskraft genom att använda våra resurser mer effektivt och frigöra kapacitet för tillväxt. Läs resterande på https://lnkd.in/dmFX-Ad

Uppdaterad information COVID-19 från Propoint AB

Här följer uppdaterad information om läget i vår verksamhet:

  • Vi har sedan flera veckor varit mycket restriktiva med alla former av externa besök, och i de fall det har förekommit, noggrant utrett att besökare ej rest i något av riskområdena.
  • Vi arbetar enligt försiktighetsprincipen, och personal som har symptom stannar hemma. Vi sätter anställda eller nära anhöriga som kan ha exponerats för smitta vid resor i karantän. Även frisk personal med nära anhöriga med symptom sätts i karantän i möjligaste mån.
  • Vi har tillsett att beredskap finns att arbeta hemifrån, för de som har sådana roller.
  • Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och informerar personalen löpande.

Vi räknar med en något förhöjd frånvaro framöver men i dagsläget är det “business as usual” på Propoint. Vi har spridda störningar vad gäller materialleveranser, men anser att vi har situationen under kontroll. De långtgående framtida effekterna på materialförsörjningen och personalsituationen är svåra att sia om, men vi följer utvecklingen noga och kontaktar våra kunder direkt om störningar uppstår.

Vi ser att det nu mer än någonsin är viktigt med ett tätt samarbete mellan oss, kunder och leverantörer. För att säkerställa vår leveransförmåga ber vi våra kunder att se över Era behov för perioden 3-6 månader, gärna längre och lägga in beställningar. Det förekommer rejält förlängda ledtider på mönsterkort, initialt drivet av 5G-utbyggnad i Kina, men där leverantörerna bedömer att det kommer att öka ytterligare på grund av virusutbrottet. Vi har vant oss vid ledtider på 5-7 veckor, nu har vi exempel på 16 veckor.

Propoint arbetar intensivt på att hantera situationen, och vi finns till Ert förfogande för ev. frågor.

Med vänlig hälsningar,

Pether Nordström

VD, Propoint AB

Information COVID-19 från Propoint AB

Bäste kund, leverantör, samarbetspartner!

Här följer information om läget i vår verksamhet:

  • Vi har sedan ett par veckor varit mycket restriktiva med alla former av externa besök, och i de fall det har förekommit, noggrant utrett att besökare ej rest i något av riskområdena.
  • Vi arbetar enligt försiktighetsprincipen, och personal som har symptom uppmanas att stanna hemma. Vi sätter anställda eller nära anhöriga som rest ute i världen i karantän.
  • Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och informerar personalen på daglig basis.

Vi räknar med en något förhöjd frånvaro framöver men i dagsläget är det “business as usual” på Propoint. Vi har spridda störningar vad gäller materialleveranser, men anser att vi har situationen under kontroll. De långtgående framtida effekterna på materialförsörjningen och personalsituationen är svåra att sia om, men vi följer utvecklingen noga och kontaktar våra kunder direkt om störningar uppstår.