Elektronikproduktion inom alla branscher

Propoint har erfarenhet av elektronikproduktion från de flesta områden och vi har förmågan att överföra erfarenhet, kunskap och lösningar mellan olika branscher.
Fråga oss om referenser så kan vi presentera något som ligger nära din produkt och industri.

shutterstock_153219425

FORDON

Propoint möter dina höga krav på tillförlitlighet och kostnadseffektivitet när det gäller elektronikproduktion. Parallellt med produktutvecklingen upprättar vi feleffektanalys (P-FMEA), kontrollplan och flödesschema för tillverkningsprocessen. Vi erbjuder även tjänster kring materialdeklaration, exempelvis i fordonsbranschens system IMDS. Vår flexibla produktion lämpar sig väl för att sätta upp produktspecifika flödesgrupper där hög effektivitet och kvalitet uppnås.

Exempel på produkter är ECUer för tunga fordon, system för fleet management.

shutterstock_204151534

MEDICIN

Propoint har många års erfarenhet av att tillverka medicintekniska produkter och är certifierade enligt ISO 13485:2012. Vi samverkar med kunden redan i ett tidigt stadie av produktutvecklingen, genomför riskanalys och tillverkar sedan nyckelfärdiga produkter i validerade processer och tillser att kundens krav på spårbarhet, lagring av dokumentation samt klassning av produkt uppfylls.

Exempel på produkter är instrument för mätning av dentala implantat samt kontrollmätning av röntgen.

Propoint industriINDUSTRI

Produkter innehållande elektronik till industrin ställer varierande krav. Propoint lägger därför stor vikt vid att identifiera ditt specifika behov. Produkterna är ofta komplexa system som innebär att kretskort, displayer, mekanik, kablage och programvaror skall integreras. Vi hanterar logistik, lager, leveranser och eftermarknad i form av service och uppgraderingar.
Vi klarar hela kedjan med hjälp av ett komplett produktionskoncept och ett väl utvecklat nätverk av leverantörer. Vårt oberoende gör att vi i varje situation kan välja den bästa lösningen för din produkt.

shutterstock_167269979

IT/KOMMUNIKATION

I allt högre utsträckning ersätts koppartråd av trådlös kommunikation och maskiner pratar med varandra över GPRS och olika radiofrekvenser.
Inte sällan innebär detta komplexa byggsätt som ställer höga krav på våra processer.
Vi har hundraprocentig kontroll på enskilda komponenter och modulers känslighet mot fukt och förvarar dessa i en fukt- och temperaturreglerad miljö.

shutterstock_99811883FÖRSVAR

Tillverkning av elektronik till militära applikationer kräver hög kännedom om gällande acceptans enligt IPC klass 3.
Många produktvarianter i relativt små serier med korta ledtider är typiskt. Detta ställer speciella krav på flexibla produktionsflöden men även på speciell kunskap när det gäller komponentanskaffning.

shutterstock_157700741

MARIN

Projekt inom segmentet marin elektronik är utmanande och vi gillar utmaningar. Vi tillverkar produkter inom navigation, radar och HVAC. Gemensamt för våra uppdragsgivare inom segmentet är att det ställs oerhört höga krav på kvalitet och pålitlighet och projekten är ofta tidsstyrda till ett fåtal dagar i torrdocka.