Uppdaterad information COVID-19 från Propoint AB

Här följer uppdaterad information om läget i vår verksamhet:

  • Vi har sedan flera veckor varit mycket restriktiva med alla former av externa besök, och i de fall det har förekommit, noggrant utrett att besökare ej rest i något av riskområdena.
  • Vi arbetar enligt försiktighetsprincipen, och personal som har symptom stannar hemma. Vi sätter anställda eller nära anhöriga som kan ha exponerats för smitta vid resor i karantän. Även frisk personal med nära anhöriga med symptom sätts i karantän i möjligaste mån.
  • Vi har tillsett att beredskap finns att arbeta hemifrån, för de som har sådana roller.
  • Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och informerar personalen löpande.

Vi räknar med en något förhöjd frånvaro framöver men i dagsläget är det “business as usual” på Propoint. Vi har spridda störningar vad gäller materialleveranser, men anser att vi har situationen under kontroll. De långtgående framtida effekterna på materialförsörjningen och personalsituationen är svåra att sia om, men vi följer utvecklingen noga och kontaktar våra kunder direkt om störningar uppstår.

Vi ser att det nu mer än någonsin är viktigt med ett tätt samarbete mellan oss, kunder och leverantörer. För att säkerställa vår leveransförmåga ber vi våra kunder att se över Era behov för perioden 3-6 månader, gärna längre och lägga in beställningar. Det förekommer rejält förlängda ledtider på mönsterkort, initialt drivet av 5G-utbyggnad i Kina, men där leverantörerna bedömer att det kommer att öka ytterligare på grund av virusutbrottet. Vi har vant oss vid ledtider på 5-7 veckor, nu har vi exempel på 16 veckor.

Propoint arbetar intensivt på att hantera situationen, och vi finns till Ert förfogande för ev. frågor.

Med vänlig hälsningar,

Pether Nordström

VD, Propoint AB

Information COVID-19 från Propoint AB

Bäste kund, leverantör, samarbetspartner!

Här följer information om läget i vår verksamhet:

  • Vi har sedan ett par veckor varit mycket restriktiva med alla former av externa besök, och i de fall det har förekommit, noggrant utrett att besökare ej rest i något av riskområdena.
  • Vi arbetar enligt försiktighetsprincipen, och personal som har symptom uppmanas att stanna hemma. Vi sätter anställda eller nära anhöriga som rest ute i världen i karantän.
  • Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och informerar personalen på daglig basis.

Vi räknar med en något förhöjd frånvaro framöver men i dagsläget är det “business as usual” på Propoint. Vi har spridda störningar vad gäller materialleveranser, men anser att vi har situationen under kontroll. De långtgående framtida effekterna på materialförsörjningen och personalsituationen är svåra att sia om, men vi följer utvecklingen noga och kontaktar våra kunder direkt om störningar uppstår.

Propoint levererar den nya generationens taxametrar

Propoint har fått fortsatt förtroende och levererar nu den nya generationens taxametrar till Structab AB som är en av Propoints större kunder sedan många år.

Structab är den ledande leverantören i Norden av taxametersystem. https://www.structab.se/sv/produkter/megtax_410.aspx

Structab valde att i sin nya taxameter MTME410 integrera Neonode-teknik som innebär en bättre touchlösning för pekskärmen. Neonodes touchteknik som bygger på optisk touch tillverkas av Pronode AB, som är ett samägt bolag mellan Neonode och Propoint. https://www.neonode.com/solutions-2/

Försäljningsrekord 2019 och nyinvesteringar på plats

Propoint summerar 2019 med en tillväxtökning på 20% och sätter därmed nytt försäljningsrekord.

Merparten av våra kunder har gått bra under det gångna året och ett antal nya har tillkommit som bidragit till vår tillväxt 2019.

Vi fortsätter vår expansion och genomför ytterligare nyinvesteringar för att möta efterfrågan.

Med volymökningen har den befintliga selektivlinan periodvis närmat sig taket, och därför beslutades i höstas att bygga ut kapaciteten och därmed säkra fortsatt möjlighet att växa.

Den nya linan består av en Ersa Versaflow 4/55 med fyra blyfria grytor och en blyad som komplement samt on- och off-loader. Linan driftsattes framgångsrikt i mitten på januari. Förutom ökad kapacitet och effektivitet bidrar den även med ökad kapabilitet, till exempel vid lödning mot IPC klass III på komplexa multilayerkort.

Propoint önskar God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi tackar kunder, leverantörer och övriga samarbetspartners för ett gott samarbete under 2019. Vi hoppas att Ni får en välbehövlig vila under helgerna och kommer tillbaka på andra sidan med nyladdade batterier. Passar på att påminna om att Ni kan följa oss på Linkedin, Facebook och Instagram, där vi bland annat kommer att presentera nyheter i form av nya, spännande investeringar som kommer att vara våra kunder till gagn. Ps. Vi håller stängt 23/12, 27/12 samt 30/12. Välkommen åter 2/1-2020.