Certifikat

 

Kvalitetsstyrd effektivitet

Propoints kvalitetsarbete omfattar hela verksamheten och är varje medarbetares ansvar. Grunden i vårt kvalitetssystem är våra processbeskrivningar som säkerställer att vi kan leverera rätt produkt i rätt tid till överenskommet pris. Vårt kontinuerliga kvalitetsfokus syftar även till att öka vår flexibiltiet och förändringsförmåga vid omställningar och förändrade förutsättningar.

Vi är certifierade enligt följande kvalitetsledningssystem:


ISO Certifikat 9001-2008

 

 

ISO Certifikat 13485-2012

 

 

ISO Certifikat 14001-2015

 

Ladda ner GMP certifikat i PDF format

GMP – Korea

Propoints Kvalitetsmanual i PDF format